xe tải hoa mai 2 cầu

Bán xe tải Isuzu 1T9 thùng kín – QKR77HE4 hoạt động ổn định

Bán XE TẢI ISUZU 1T9 THÙNG KÍN - QKR77HE4 hoạt động ổn định tại Bình dương

Bán xe tải Isuzu 1T9 thùng kín – QKR77HE4 hoạt động ổn định. Nghiêm chỉnh chấp hành quyết định số 49/2011/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ – quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải tiêu chuẩn Euro …